Author Archives: webaconacz

 • 0

Nejpoužívanější metody izolace vlhkého zdiva

Vybrat dnes nejvhodnější metodu vysoušení vlhkého zdiva je celkem komplikovaný proces.

My se budeme snažit Vám jej co nejvíce ulehčit v tomto článku s názvem Nejpoužívanější metody izolace vlhkého zdiva

 

1.Podřezání řetězovou pilou

 

Technologie vhodná pouze pro  cihelné zdivo. Speciální řetězovou pilou se prořízne spára mezi cihlami a do drážky se vloží izolace na bázi PE, PVC nebo sklolaminátu.

 • řezat lze pouze cihelné zdivo s vodorovnou průběžnou ložnou spárou
 • nelze řezat zdivo kamenné, není vhodné pro zdivo kotovicové
 • kolem zdí musí být prostor o šířce nejméně 1,5 m

Náklady pouze na proříznutí stěn a vložení izolace: 500 – 1000 Kč/ m podle tloušťky zdi (nezahrnuje náklady na izolaci dalších stavebních konstrukcí, podlah atd.).

 

2.Podřezání zdiva diamantovým lanem

 

Tuto technologii je možné použít u všech typů vlhkého zdiva. Do předem provrtaných otvorů se vloží řezné lano a pomocí kladek se provede řez. Do drážky se vkládá izolace stejná jako u podřezání řetězovou pilou.

 • nevyžaduje průběžnou ložnou spáru
 • použití na všechny druhy zdiva, betonu nebo tvrdé cementové malty

Náklady pouze na proříznutí stěn a vložení izolace: 3000 – 4000 Kč/ m podle tloušťky zdi (nezahrnuje náklady na izolaci dalších stavebních konstrukcí, podlah atd.).

 

3.Izolace chemickou injektáží

 

Tuto technologii je možné použít u ve všech typů vlhkého zdiva. Předvrtáním a následným napuštěním zdiva injektážní látkou se vytvoří ve zdivu izolační vrstva.

 • účinnost dosahuje maximálně 70%

Náklady pouze na provedení injektáže: 900 – 2000 Kč/ m.

 

4.Technologie narážení nerezových plechů spojených zámky

 

Tuto technologii lze aplikovat u všech budov s průběžnou spárou ve zdivu (v cihelném, smíšeném a kamenném zdivu). Plechové desky jsou pneumatickým příklepem zaráženy do zdiva bez předchozího prořezávání spáry.

 • pro narážení plechů je potřebná průběžná spára mezi izolovaným zdivem

Náklady pouze na vložení plechů: 800 – 2000 Kč/ m podle tloušťky zdi (nezahrnuje náklady na izolaci dalších stavebních konstrukcí, podlah atd.).

 

5.Technologie vysoušení zdiva na elektrofyzikálním principu – elektroosmóza

 

Metoda vychází z fyzikálního jevu, podle kterého elektromagnetické pole ovlivňuje chování vodních roztoků tak, že kladně nabité ionty putují k zápornému pólu, v tomto případě k půdnímu podloží.

Působením námi nabízeného přístroje EDS 14 se mění polarita iontů ve vzlínajících molekulách vody na kladný. Postupně dochází k vysoušení zdiva, neboť vlhkost mizí zpět do podloží. Úprava vlhkostních poměrů je zpočátku rychlejší, do dvou let dosáhne vlhkost konstantní hodnoty odpovídajícím přirozené vlhkosti stavebních materiálů. Přístroj EDS 14 se umístí ideálně do středu vysoušeného objektu, jeho působení je sferické. Žádné další zásahy nejsou potřeba, pouze zavrtání kontrolních sond ve formě nerezových trubiček délky 6 cm, tloušťky 0,5 cm.

 • použití na všechny druhy zdiva kromě kotovicového
 • bez zásahů do konstrukce, bez stavebních úprav
 • rychlá instalace

Celkové náklady na vysušení celého objektu včetně podlah a sklepů bez nutnosti následných stavebních úprav 500 Kč/ m.

 

Výše uvedených nákladů je pouze orientační a závisí na konkrétní situaci.

 

Chci bezkontaktní metodu vysoušení zdiva


 • 0

Jak se zbavit plísně na zdi

Plíseň je mikroskopická houba a vyhovuje jí vlhké a teplé prostředí, ale vyskytuje se i tam, kde jsou teploty nižší. Rozmnožuje se sporami a rozrůstáním podhoubí. Spory jsou velmi malé a lehké částečky, které se šíří do okolí. Plísně na zdi se tak mohou nebezpečně šířit. Spory plísní mohou vyvolávat u člověka alergie. Plísně také uvolňují do okolního prostředí plynné látky, které člověk vnímá jako zápach zatuchliny. Tyto látky mohou vyvolávat zdravotní potíže jako podráždění sliznic, pálení v krku a bolesti hlavy.

Odstranění plísní z našich bytů a domů bychom měli věnovat maximální pozornost.

Nejdůležitějším opatřením je odstranění vlhkosti, která je základní podmínkou pro růst plísní. Většinou tento úkol nebývá jednoduchý. Voda se dostává do zdiva z různých příčin a někdy trvá nějakou dobu, než je odhalíme.

Jak odstranit plíseň na zdech v bytě

Plísně v bytech se vyskytují nejčastěji v důsledku nevhodného užívání bytu – nedostatečné větrání a vytápění. Vzdušná vlhkost kondenzuje a vsakuje se do zdí bytů.

Po úpravě užívání bytu a po aplikaci přípravků proti plísním se problém vyřeší.

 

 

Jak se zbavit plísně na zdech v domech

 

Zdrojem vlhkosti v přízemí domů a ve sklepech může být voda, která se dostává do zdiva v důsledku chyb v provedení stavby – zatékání dešťové vody, špatně provedená izolace zdiva, stará a nefunkční izolace, jejímž důsledkem je vzlínání půdní vlhkosti. Samostatnou příčinou jsou havárie, které vznikají náhle a jsou zpravidla také rychle odstraněny. Ale i po nich se ve zdivu může udržet voda, která mizí velmi pomalu.

Vzlínající voda ve zdivu postupuje a dostává se i na povrch, kde ničí malbu a omítku, která postupně opadává. Na vlhké zdi se velmi dobře daří plísním.

 

Jediným možným řešením je odstranění příčiny vlhnutí a to znamená provedení izolace zdiva. Ale jak vložit izolaci do hotového domu a nezpůsobit ještě větší škody? Způsobů je několik – např. podřezání zdiva a následné vložení izolačního materiálu. Zákrok je nesmírně náročný, finančně i stavebně. Dům se stane na určitou dobu neobyvatelným.

Další možností je využití elektroosmózy, která zajistí vysušení zdiva velmi rychle a bez stavebních zásahů. Přístroje EDS 14 se pouze instalují v domě, zapojí do elektrické sítě a vysoušení zdiva okamžitě začne. Vysoušení elektrofyzikální metodou probíhá rychle, během 6 měsíců poznáme rozdíl, k úplnému vysušení zdiva dojde během 2 let.

 

Plísně na zdi

Zbavte se plísně ve Vašem domě


 • 0

Jak izolovat dům proti vodě

Problém s vlhkostí zdí bývá velmi častý při rekonstrukci hlavně starších domů. Příčin vlhnutí zdiva je mnoho, může chybět izolace, nebo je porušená, dochází k zatékání dešťové vody apod.

 

Jaké mohou být následky vlhkého zdiva

Jak izolovat dům proti vodě? Základem suché stavby je kvalitní izolace. Kde chybí, může se voda ze země snadno dostat až do obytných místností. Vlhkost nepříznivě působí na stavební konstrukce, může poškodit stabilitu domu a také značně zhoršuje mikroklima v interiéru.

Voda často vzlíná přímo od základů nebo z bočních stěn, pokud je dům zapuštěný do země. Mezi další příčiny patří kondenzace páry vznikající při nevhodném používáním domu, zejména při nedostatečném větrání.

 

Jaká jsou řešení

Při vzlínající vlhkosti se jako nejjednodušší zdá odstranění zničené omítky a aplikace sanační omítky. Ta ale nevyřeší podstatu problému, pouze jej na nějakou dobu maskuje. Sanační omítka vydrží na vlhkém zdivu déle, má schopnost propouštět vodní páru ze zdiva, ale původní závadu nevyřeší!

Jediné definitivní řešení je nalezení pravé příčiny vlhnutí zdiva a vytvoření účinné izolace proti vlhkosti. Hydroizolace zdiva je obvykle spojena také s izolací podlah. Většinou se jedná o velmi výrazný stavební zásah, kterému bychom se rádi vyhnuli. Existuje mnoho metod řešení, mechanických, chemických nebo použití elektroosmózy.

Elektroosmóza jako jediná metoda izolace již stojící stavby nezasahuje do konstrukce budovy a nepřináší s sebou nepříjemné stavební zásahy.

Přístroj EDS stačí instalovat uprostřed objektu, zapojit do elektrické sítě a vysoušení začíná. Pomocí slabého elektromagnetického vlnění dochází k vytvoření izolace proti zemní vlhkosti bez stavebního zásahu a chemie. Je to řešení efektivní, rychlé a finančně výhodné. Životnost přístroje je odhadována na nejméně 30 let. Jeho provoz je bezpečný, tichý a ekonomický. Po několika měsících po instalaci je možné přistoupit k opravě omítek a malby. Vlhkost vzduchu v místnostech klesne na běžnou úroveň a rozvoj plísní je tak zastaven.

 

Chci zkusit metodu bezkontaktního vysoušení zdiva


 • 0

Elektroosmóza na vysoušení zdiva

Elektroosmóza na vysoušení zdiva je revolučním systémem bezkontaktního vysoušení zdiva.

Vysoušení zdiva pomocí elektroosmózy Vám ušetří peníze za drahé stavební práce.

Hlavní výhody elektroosmózy na vysoušení zdiva

– žádné stavební zásahy do Vašeho domu

– nízke náklady na pořízení přístroje

– rychlá a čistá instalace (včetné měření trvá cca jedno dopoledne)

Elektroosmózu můžete použít na vysoušení všech typů zdiva které jsou zasaženy vzlínající vlhkostí.

 

Elektroosmóza na vysoušení zdiva může být využita zejména:

– ve starších budovách jak podsklepených tak i nepodsklepených

– v rodinných domech

– nájemních domech

– chalupách

– nemocnicích

– kancelářských budovách

– hospodářských budovách

– garážích

– výrobních halách

– historických budovách

– kostelech

– hradech

– zámcích

– muzeích

Jak elektroosmóza účinkuje?

Při využití elektroosmózy pro vysoušení zdiva se první výsledky dostavují po 8 týdnech. Po 6 měsících je vlhkost zdiva pod úrovní 8%. Úplné vysušení a stabilizace stavu vlhkosti nastává asi po roce od instalace přístroje EDS. Samozřejmě  záleží na konkrétním stavu budovy a rozsahu vlhkosti zdiva.

 

Přečtěte si o elektroosmóze v tomto článku a dozvíte se:

– jak elektroosmóza funguje

– princip fungování

– kolik přístroj spotřebuje energie

 

Čtěte co je to ta elektroosóza?


 • 0

Elektrofyzikální vysoušení vlhkého zdiva přístrojem EDS 14

Tags : 

Problém vlhkého zdiva představuje závažnou stavební komplikaci především pro majitele starších domů, historických objektů a někdy i novostaveb. Vlhkého a zasoleného zdiva plného plísní, které mají neblahý vliv na naše zdraví, si často všimnete již na první pohled. Moderní metody vysoušení vlhkého zdiva však nabízí efektivní řešení, jak se zbavit vlhkého zdiva rychle a jednoduše. Elegantní způsob nabízí metoda tzv. nepřímého vysoušení zdiva, kam patří i náš bezkontaktní systém pro vysoušení vlhkého zdiva Acona. Tato elektrofyzikální metoda vysoušení zdiva nejenže je šetrná k životnímu prostředí, ale navíc se její výhody příznivě projeví i na Vašich financích.

 

Vysoušení zdiva

S obtížemi provázejícími přítomnost vlhkého zdiva se setkáte nejčastěji po špatně provedených rekonstrukcích, kdy je vysoušení zdiva jediným možným řešením. Vlhkost se často objevuje při nedostatečné nebo dokonce zcela chybějící horizontální a vertikální izolaci, kterou lze plně vymýtit jen pomocí profesionálního systému vysoušení vlhkého zdiva.

Ptáte se i nadále, z jakého důvodu dochází ke stále většímu rozšiřování plochy vlhkého zdiva právě ve Vašem domě? Odpověď je jednoduchá. Hlavním viníkem je vzlínání vody v porézním materiálu, kdy dochází k chemickým reakcím uvnitř i na povrchu zdiva, které mají za následek vyšší vsakování vody. Škodlivý proces zastaví pouze vysušené vlhké zdivo pomocí speciálních vysoušecích metod, jako je náš systém pracující na principu elektroosmózy.

Produkty pro vysoušení vlhkého zdiva patří k moderním systémům využívajícím špičkové technologie odstraňující vlhkost. Zajišťuje perfektní a dlouhodobé vysoušení zdiva u obytných domů i větších objektů za užití buďto jednoho nebo i více přístrojů s různým dosahem dle potřebné vzdálenosti. Docílíte nejen trvalého vysušení zdiva stavby bez jakéhokoliv stavebního zásahu, ale vyvarujete se navíc i škodlivého účinku vlhkého zdiva na Vaše zdraví.

Vaše bydlení bude opět splňovat všechny důležité standardy pro kvalitní a pohodlný život bez přítomnosti vlhkého zdiva. Vysoušení vlhkého zdiva pomocí naší technologie dále garantuje pětiletou záruku včetně pozáručního servisu.

 

Chci vyzkoušet  vysoušení zdiva bezkontaktní metodou

 

 Vlhké zdivo a jeho důsledky

Díky včasnému vysoušení vlhkého zdiva snáze předejdete závažnějším problémům plynoucích z dlouhodobého vzlínaní vody. Vysoušení zdiva musíte provést zavčas, protože stoupající vlhkost s sebou nese řadu nepříjemných faktorů, které se mohou negativně projevit nejen na konstrukčních vlastnostech objektu, ale také na Vašem zdraví.

Vlivem šířícího se vlhkého zdiva dochází k jeho rozpadu a odlupování omítky, tapet a výmalby nutně potřebujících kvalitní vysoušení. Velké množství vlhkého vzduchu přispívá k množení plísní a bakterií, které představují vysoké riziko pro náš dýchací systém a které jsou příčinou nepříjemného zápachu zatuchliny.

Zároveň náklady na vytápění vlhkých místností se neustále zvyšují, a proto našim klientů doporučujeme efektivní vysoušení zdiva za pomoci našich produktů.

 

Vysoušení vlhkého zdiva od společnosti ACONA.CZ

Revoluční systém bezkontaktního vysoušení zdiva EDS 14 díky moderním technologiím povznáší ideu moderního a kvalitního bydlení opět o stupeň výše. Již se proto nemusíte obávat vlhkého zdiva postupně devastujícího Váš dům. Bez stavebních zásahů a chemie Vám naši pracovníci vyzbrojení profesionální technikou provedou odborné vysoušení zdiva a zaručí tak opětovně suché zdi bez plísní a zatuchlého zápachu. Váš domov se tak opět stane dokonale komfortním místem pro bydlení. Proto neváhejte a kontaktujte nás tak jako již mnoho spojených zákazníků před Vámi. Rádi Vám poradíme, jak docílit efektivního vysoušení vlhkého zdiva.

 

Chci změřit vlhkost zdí ZDARMA


 • 0

Co způsobuje vlhkost v domě nebo bytě? Poradíme Vám.

Tags : 

Vlhkost v domě a v bytě

 

Jsou zdi Vašeho domu či bytu vlhké? Kondenzuje na nich voda nebo se tvoří plísně, které jsou škodlivé pro Vaše zdraví? Vlhkost je všude kolem nás, ale lze s ní úspěšně bojovat a trvale ji odstranit pomocí přístroje na odstranění vlhkosti, který Vám rádi poskytneme.

Zdrojů vlhkosti může být celá řada, některé lze odstranit snadno, některé mohou být značně komplikované a nelze je odstranit bez stavebního zásahu do konstrukce domu. Naši odborníci nejprve identifikují, odkud se vlhkost ve Vašem domě vzala a zahájí její efektivní odstraňování.

 

Co způsobuje vlhkost v domě?

 

Nejčastějším spouštěčem vlhkosti v domě jsou různé stavební závady, například netěsnící izolace základů nebo zatékání do střechy. Při výstavbě nebo rekonstrukci jsou používány stavební materiály, jejichž složkou je mimo jiné voda. Jedná se především o betonové směsi, maltu, omítky a lité podlahy, které musí řádně vyschnout, než začne být dům nebo byt používán.

Pokud máte problém s vlhkostí v domě, je možné, že voda vzlíná od základů směrem nahoru a postupně proniká zdivem. K tomuto jevu nejčastěji dochází u starších staveb, které již mají opotřebenou a nefunkční hydroizolaci. Spolu s vodou pronikají do zdiva i soli, které mají podobné destruktivní účinky jako voda. Pokud vlhkost v domě dosáhne takové míry, že vzduch již nedokáže absorbovat více vodních par, nastaruje se proces kondenzace, který celkový dojem vlhkosti ještě umocňuje a v neposlední řadě může dojít ke znehodnocení materiálů a k narušení konstrukce celé stavby.

Voda ve zdech je nebezpečná především v zimě, kdy může promrznout celá konstrukce, čímž se naruší statika celého domu. Specifickým případem jsou pak havárie vodovodního potrubí nebo povodně, kdy dojde k masivnímu nasáknutí zdiva a vysoušecí práce za účelem odstranění vlhkosti je nutné zahájit bezodkladně.

Pokud uvažujete o zatepletní Vašeho domu nebo o výměně oken, je vhodné nejprve zkontrolovat a popřípadě odstranit vlhkost v domě. Stavební úpravy prováděné bez dozoru odborníka mohou paradoxně situaci ještě zhoršit, protože dojde ke snížení přirozeného prostupu nadměrné vlhkosti stěnou. Vlhkost v domě se bude více koncentrovat a může dojít k procesu kondenzace.

 

 

Co způsobuje vlhkost v domě?

 

I v bytě, do nějž nehrozí zatékání vody děravou střechou nebo vsakování vody od základů stavby, může vzniknout problém s vlhkostí vzduchu. Samotný provoz domácnosti má za následek vyšší vlhkost v bytě. Jedná se třeba o časté vaření, žehlení, sušení prádla nebo sprchování v koupelně bez oken, tedy bez možnosti řádně vyvětrat páru. Vlhkost se pak projeví zarosenými okny, zrcadly, v horším případě se začnou tvořit plísně na zdech nebo množit roztoči, kteří mají negativní vliv na lidské zdraví.

 

 

Jak odstranit vlhkost v domě

 

Je vhodné zahájit proces odstranění vlhkosti v domě včas, aby celý problém nedospěl do stádia, ze kterého je jen těžké hledat cestu zpět. Proto se neváhejte poradit a nechat si vypracovat plán, který pomůže odstranit vlhkost v domě zavčas.

Základním způsobem jak odstranit vlhkost v bytě je časté větrání a současně vytápění. Takovéto řešení je energeticky a časově náročné a naše společnost Vám nabízí modernější a efektivnější alternativu.

 

Proč využít služby společnosti Acona s.r.o.?

 

Metod, které mohou být použity proti vlhkosti, je celá řada. Dovolujeme si tvrdit, že námi používaná metoda patří mezi technologicky nejmodernější, nejekologičtější a finančně relativně nenáročné. Jedná se o přístroj na odstranění vlhkosti EDS od švýcarské společnosti EXTRACOM pro vysoušení zdí, jejichž účinnost je ověřena dlouholetou praxí v zemích Evropské unie. Samozřejmostí je pětiletá záruka, kterou zákazníkům poskytujeme včetně pozáručního servisu. Bez rizika! V případě neuspěchu metody vracíme 100% kupní ceny!

Po skončení procesu vysoušení se definitivně zbavíte vlhkosti v domě či bytě a přestane docházet k tepelným a energetickým ztrátám při vytápění Vašeho bydlení. Ve zdi se vytvoří ochranná bariéra, která způsobí, že vlhkost již nebude dále vzlínat, naopak se vsákne zpět do podloží a zdivo získá opět své izolační vlastnosti. Přístroje fungují na principu bezkontaktnosti, bez nutnosti stavebních zásahů a bez použití chemie.

EDS 14 na výrobu elektroosmózy

EDS 14 přístroj na výrobu elektroosmózy

 

 

Chci vyzkoušet účinnou metodu bezkontaktního vysoušení zdiva


Máte zájem o měření vlhkosti zdí zcela ZDARMA?