Category Archives: Vysoušení staveb a zdí

 • 0
Jak odstranit vlhkost ze zdiva

Jak odstranit vlhkost ze zdiva

Tags : 

Beton a malta jsou geniální vynálezy starověku, na kterých lidstvo postavilo civilizaci. Stačilo trochu kamene „v prášku“, který reaguje na vodu a spolu vytvořily téměř nezničitelné a vodovzdorné vazby.  My se v tomto článku budeme tedy zabývat otázkou jak odstranit vlhkost ze zdiva, pokud nenajdete odpověď na Vaši aktuální situaci, stačí když nám napíšete do komentářů, nebo můžete vyplnit kontaktní formulář a my se Vám ozveme. Ale nyní už zase zpět k tématu …

No, možná je to přece jen trochu komplikovanější, ale důležité je vědět, že voda je hlavní složkou betonu, která se nikam nevypaří – zůstane natrvalo ve směsi. Avšak vody se používá při každé stavbě více než třeba. A to už problém je.

I po vysušení pracovní vlhkosti z novostavby existují desítky způsobů vlhnutí zdiva a na každé platí trochu jiná metoda (nebo směs metod) jak tento neduh odstranit. 

Pozor málo vlhkosti není správně

Jistá míra vlhkosti je samozřejmě normální. Dokonce je pro zdraví člověka i vysloveně prospěšná. No, když hodnota na humidmetrech přesáhne padesát procent, je čas se rozhýbat. Běžnou domácí vlhkost řešíme základními návyky – správně a často větráme, udržujeme ve stavbě přiměřenou teplotu a nepouštíme dovnitř zbytečnou vodu, při vaření pouštíme digestoře. Pokročilejší domácí metodou jsou odvlhčovače a vysoušeče, přístroje pracující na podobném fyzikálním principu jako klimatizace. Existují i silnější varianty použitelné v průmyslu.

Jak tedy odstranit vlhkost ze zdiva

Základem boje za suchý dům by mělo být odstranění příčiny vlhkosti. Těsnění, nefunkční hydroizolace, okapy, vodní svody či trativody skrývající se pod skalkou a podobně. Metod je mnoho a platí – když není příčina, není ani následek. Vodní pára ze zdiva dokáže unikat, tedy není správné izolovat například stěnu z obou stran a zabránit tak přirozenému úniku. Trik je v tom, že pára nejlépe uniká v suchém a chladném prostředí (lidé jsou náchylní myslet si, že něco uschne dříve při horké teplotě, není to tak, zkuste se například zbavit zkondenzované vody v autě v létě a v zimě a uvidíte výsledek).

Udržovat zdivo v suchu se dá i pokročilejšími metodami, například termoizolačními nátěry, které mimo jiné zabraňují i praskání povrchu. Seriózní projekt může představovat drenáž – obklopuje dům ze všech stran do úrovně základů a obložit tyto základy speciální fólií a zasypat kamením tak, aby vznikl systém s velkým množstvím mezírek, přes které se voda klidně vypaří do ovzduší. Vysoušení vlhkého zdiva je možné i mikrovlnou metodou, velmi moderním a rychlým způsobem. Tento fyzikální model pracuje stejně jako při ohřívání vody – rozkmitají se molekuly vody, začne velký přesun elektronů a rychlá změna vody na páru.

Je možné, že vám na sanaci odborníci nabídnou i chemickou injektáž, velmi účinný způsob, kde je ovšem potřeba do zdi fyzicky vrtat. 

Slyšeli jste o elektroosmóze?

Další téměř až vědeckou metodou je elektroosmóza. Již v 19. století bylo zjištěno, že voda v materiálech se pohybuje pod vlivem elektrického stejnosměrného proudu. Tento jev se vysvětlil tak, že při proudění vody kapilárou vzniká na místě jejich kontaktu elektrická soustava, při které je důležitý kladný potenciál u zdi kapiláry. Dodatečné vysoušení zdiva pomocí elektroosmózy je založeno na poznání, že mezi horní částí vlhkého zdiva a základovou půdou vzniká napětí vyvolané prouděním vody v kapilárách. Uzemněním zdiva vzniká uzavřeným proudovým obvodem, v němž má elektroosmotické proudění opačný směr než proudění kapilární. Proto téměř ustává proudění vlhkosti zdivem; nad rovinou uzemnění nabude odpařování převahu nad vzlínáním, zdivo vysychat.

V teoretické rovině se obvykle předpokládá, že elektrické pole vyvolané vzlínáním bude mít kladný pól ve směru proudění kapaliny, tedy ve zdivu, a záporný pól v zemině. Při aplikacích lze uvažovat o pasivní elektroosmóze, galvanoosmóze nebo aktivní elektroosmóze. Tyto metody se liší použitím různých materiálů při elektrodách a využitím či nevyužitím přídavného zdroje elektrického napětí. Při aplikaci elektroosmózy musíme brát v úvahu faktory, které mohou negativně ovlivnit její použití. Například přítomnost bludných proudů v zeminách, anorganických solí ve zdivu nebo výskyt neizolovaných kovových potrubí a instalace ve zdivu, zohlednit musíme i vodivost a kyselost zdiva. Použití těchto instalací je nutné průběžně sledovat a regulovat. Elektroosmóza je také méně vhodná tam, kde se vyskytuje kondenzační vlhkost od základové spáry nebo okolní zeminy, případně kde migruje vodní pára. Aktivní elektroosmóza nelze provádět ani při cihelných a betonových konstrukcích s prostředím s hodnotou pH <6.

Proto doporučujeme se s námi spojit a probrat osobně zda je pro Vás metoda vysoušení zdiva elektroosmózou vhodná. Kontaktujte nás a my za Vámi přijedeme.


 • 1

Elektroosmóza – otázky a odpovědi

Tags : 

Jak funguje Elektroosmóza

Často se nás ptáte na různé dotazy týkající se elektroosmózy, co že to vlastně ta elektroosmóza je, jak funguje, jakou má spotřebu a spousty dalších dotazů týkajících se této účinné metody vysoušení zdiva. Rozhodli jsme se na většinu Vašich dotazů odpovědět, pokud ovšem máte další dotazy neváhejte nás kontaktovat, rádi zodpovíme jakýkoliv dotaz či nejasnost.

Odpovědi na Vaše dotazy:

Co je elektroosmóza?

Elektroosmóza je fyzikální jev, při kterém se molekuly kapaliny v kapilárách porézních materiálů pohybují od kladného pólu k zápornému. Trvale záporný pól zemského podloží lze tedy využít k přitahování vzlínající vody ve zdivu, pokud bude náboj molekul vody kladný. Elektroosmóza je  ve zkratce elektroosmotický tok. Běžně se též používá zkratka EOF (z anglického Electroosmotic Flow).

 

Jak elektroosmóza při vysoušení zdiva funguje?

Za pomoci přesně modulovaných radiových impulsů vznikne ve zdivu působením přístroje EDS 14 slabé magnetické pole, které působí na molekuly vody a mění jejich polaritu. Tak vznikne spolehlivá izolace proti vodě a mokrá zeď bude trvale vysychat.

 

Kde je možno princip elektroosmózy využít?

V zásadě při vysoušení všech typů zdiva postižených vzlínající vlhkostí. Vysoušení zdiva elektroosmózou najde uplatnění zejména ve starších budovách, podsklepených i nepodsklepených, v rodinných domech a nájemních domech, chalupách, nemocnicích, kancelářských budovách, hospodářských budovách, garážích, výrobních halách, ale také v historických budovách, kostelech, hradech, zámcích a muzeích.

 

Jaký je princip elektroosmózy a fungování přístroje EDS 14?

Elektromagnetické vlnění vysílané přístrojem působí na vzlínající vlhkost ve zdivu. Voda se vsakuje zpět do podloží, malá část se odpaří do okolního prostředí. Vlhkost  již nemůže vzlínat ve zdivu. Suché zdivo získává znovu svoje původní vlastnosti.

 

Jak probíhá montáž přístroje? Jak dlouho montáž trvá?

Na základě odborného posouzení stavu vysoušeného objektu a jeho rozměrů určí naši specialisté vhodné umístění přístroje. Vlastní instalace přístroje EDS spočívá v jeho umístění na zeď a zapojení do běžné zásuvky. Montáž a vstupní měření vlhkosti zdiva v sondách trvá jednu až dvě hodiny.

 

Kolik energie přístroj spotřebuje?

Příkon přístroje je 5 – 12W. Cena spotřebované energie je asi 150,-Kč/rok.

 

Musí být neustále v el. síti? Proč?

Ano, přístroj musí být stále v provozu. Po vypnutí přístroje elektroosmóza přestane fungovat a dojde opět k pronikání molekul vody do zdiva.

 

Co se stane po vypojení

Molekuly vody nejsou nadále přitahovány zpět do zemního podloží a znovu stoupají do zdiva.

 

Musím přístroj udržovat? Pokud ano jakým způsobem?

Ne, přístroj EDS 14 je zcela bezúdržbový.

 

Jak poznám, že tento způsob vysoušení je vhodný zrovna pro můj dům či byt?

Pokud ve vašem objektu vlhne zdivo nad terénem, na omítce se vyskytují vlhké mapy, omítka opadává, jedná se pravděpodobně o vzlínající vlhkost zdiva. Posouzení skutečných příčin vlhnutí provede náš specialista.

 

Kdy jsou vidět první výsledky?

Působení přístroje začíná okamžitě po jeho zapojení. První viditelné výsledky se dostaví nejpozději za 2 měsíce, po 6 měsících je vlhkost zdiva pod úrovní 8%. Úplné vysušení a stabilizace stavu vlhkosti nastává asi po 24 měsících po instalaci.

 

Stačí jeden přístroj pro celý dům nebo byt?

Pro běžný rodinný dům nebo byt většinou stačí jeden přístroj EDS 14 o dosahu 10 – 12m podle konstrukce stavby, který pokryje plochu asi 300m2, ale působení přístroje je prostorové, to znamená, že k vysoušení dochází i v jednotlivých podlažích nad sebou.

 

Co když to nebude elektroosmóza fungovat?

Ve zcela výjimečných případech se setkáváme s objekty, ve kterých nedochází k vysoušení zdiva podle našich předpokladů. Zpravidla se jedná o výskyt jiného typu vlhkosti, zejména tlakové vody.

 

Kolik elektroosmóza stojí jaká je její cena?

Cena přístroje na výrobu elektroosmózy je různá podle potřeby konkretního místa určení. Jednoduše bude rozdíl pokud přístroj instalujeme v malém rodinném domě a jiná cena bude pokud se bude jednat o bytovou jednotku, památkovou budovu. Stačí nám napsat a přijedeme za Vámi a následně podle zjištěných informací se cena určuje přesně dle kalkulace.

Vrátíte mi peníze pokud nebude přístroj fungovat?

Určitě není potřeba se bát. V takovém případě vracíme zákazníkovi 90% kupní ceny.

 

Zůstane přístroj v domácnosti napořád?

Ano, i po dosažení požadovaného vysušení zdiva musí přístroj EDS zůstat instalován na místě a zapojen.

 

Jakou má životnost?

Přístroj EDS 14 má životnost minimálně 30 let.

Hlavní výhody elektroosmózy:

 • vysoušení probíhá neinvazivně tedy zcela bez stavebních zásahů
 • první výsledky se dostaví již po 2 měsících 
 • pozáruční servis
 • vznikne trvalá vodorovná i svislá izolace proti vzlínající vlhkosti
 • přístroj EDS 14 je zcela bezúdržbový
 • žádný nepořádek při instalaci
 • přístroj má nízkou spotřebu elektrické energie
 • nízká cena oproti ostatním metodám 
 • není potřeba obkopávat dům 
 • škodlivé soli zmizí
 • konec plísním na zdech
 • zdravotně zcela nezávadná metoda vysoušení
 • odborné poradenství ZDARMA
 • přístroj na odstranění vzlínající vlhkosti můžeme instalovat kdykoli v průběhu celého roku

Zajistíme bezplatný vlhkostní průzkum a měření vlhkosti ve zdivu a nezávaznou cenovou kalkulací..

Nenašli jste odpověď? Kontaktujte nás.


 • 0

Vysoušení staveb a vysoušení zdí

Tags : 

Problém jménem vysoušení staveb a vysoušení zdí. Pokud máte zkušenosti s pracemi na novostavbách nebo rekonstrukcích staveb, jistě víte, kolik času je potřeba, aby zdi, podlahy a izolace dostatečně vyschly, a aby se mohlo pokračovat s dalšími stavebními pracemi.

I ve starších objektech může vlhkost způsobovat problémy, podporovat tvorbu plísní, bakterií, nepříjemného zápachu nebo dokonce porušit statiku domu vlivem promrznutí obvodových zdí.

Vysoušení staveb a vysoušení zdí je důležité

Stavba může nasáknout i z důvodu vodovodní havárie, závad na okapových
svodech a z mnoha podobných příčin. Masivní nasáknutí zdí pak způsobují povodně, kdy je potřeba zahájit vysoušení co nejrychleji, aby nedošlo ke zbytečnému prohloubení škod.

Dlouhodobé působení vody na zdi může způsobit rozpad a odlupování omítky, tapet a výmalby, erozi zdiva nebo vznik černých skvrn na zdi. Ze zdravotního hlediska je ve vlhkém prostředí větší pravděpodobnost propuknutí alergie, rýmy či revmatismu.

Samozřejmě můžete použít klasickou a časově náročnou metodu, kdy je vysoušení podporováno jen topením a častým větráním. Tento způsob vysoušení staveb a zdí není příliš efektivní, naopak je náročný na čas a protopenou tepelnou energii (a tím i na finance).

V současné době je na trhu několik metod, kterými lze přirozené vysoušení podpořit a urychlit. Vysoušení staveb by mělo být realizováno s náležitou odbornou péčí a proto lze jen doporučit provedení odborníky.

Proč využít vysoušení staveb a zdí právě od nás?

Společnost ACONA s.r.o. je generálním dovozcem produktů EDS 14 švýcarské společnosti EXTRACOM pro vysoušení zdí. Tyto přístroje fungují na elektrofyzikálním principu.

Celá metoda je zcela bezkontaktní, ekologicky šetrná bez použití chemie a navíc finančně relativně nenáročná. Stavba bude trvale vysušena a to bez jakéhokoliv invazivního stavebního zásahu do zdí nebo základů stavby.

 • Tato metoda vysoušení je ověřena dlouholetou praxí v zemích Evropské unie a nyní je na trhu také v České republice
 • Samozřejmostí je pětiletá záruka, kterou zákazníkům poskytujeme včetně pozáručního servisu
 • 100% garance vrácení pěněz pokud se výsledek neprojeví do 6 měsíců

Kolik mě bude stát elektroosmóza? Kontaktujte nás-

Naše společnost se může prezentovat řadou referencí, mezi nejvýznamější patří instalace systému WDS v roce 2006 do objektu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Systém  EDS je možné použít i v rodinných domech, sklepích a jiných suterénních prostorách, kde je vlhkost zdí nejčastějším problémem. Vlhkost v budovách může být způsobena řadou příčin a proto je nutné, aby před zahájením vysoušení náš zaměstnanec nejprve analyzoval přesnou příčinu vlhnutí Vaší stavby.

Způsob vysoušení staveb a zdí

Způsob vysoušení zdí, který poskytuje naše společnost, je zcela bezkontaktní, nehlučný a šetrný. Je ohodnocen bezpečnostním certifikátem GS a dokladem neškodnosti elektromagnetického pole pro lidi, zvířata a rostliny EMC. Přesně modulované radiové impulsy vytvoří ve zdivu slabé magnetické pole, které působí na molekuly vody a mění jejich polaritu. Tento proces vytvoří stálou vodní izolaci, díky které se bude zeď trvale vysoušet. Ve zdi se vytvoří ochranná bariéra, která způsobí, že vlhkost již nebude dále vzlínat, naopak se vsákne zpět do podloží a zdivo získá opět své izolační vlastnosti. Nepochybně dojde ke zlepšení kvality Vašeho bydlení. Plísně a zápach zatuchliny se stanou minulostí a měsíční platby za tepelnou energii výrazně poklesnou.

Díky variabilní škále přístrojů, které poskytujeme, můžeme přesně vyhovět Vašim požadavkům a jsme schopni provést vysoušení jak velkých staveb, tak menších objektů. Naše produkty mají rozdílný dosah vysoušení od 7 do 12 metrů, ale na individuální přání lze objednat i výkonnější zařízení. Zákazníkům nedoporučujeme provádět vysoušení staveb a zdí bez odborného poradenství, jelikož nadměrným působením horkého vzduchu může dojít k nemalým škodám! Vhodný typ přístroje a jeho umístění je potřeba konzultovat s našimi odborníky, kteří Vám poradí přímo na místě a zvolí nejvhodnější typ vysoušeče na vysoušení staveb a vysoušení zdí právě pro Váš objekt.

Návrh nejvhodnějšího opatření k vysoušení staveb a zdí Vám bude předložen po prohlídce Vašeho domu odborníkem. Na základě této prohlídky odborník určí nejvhodnější typ přístroje a provede vstupní měření vlhkosti. Přístroj bude umístěn na nejvhodnější instalační místo, aby bylo docíleno co největší efektivity vysoušení. Po šesti měsících bude provedeno závěrečné měření a účinnost systému bude vyhodnocena. Zákazníci obvykle pociťují subjektivní pocit zlepšení životního prostředí a vymizení zápachu zatuchliny již po několika týdnech. Efektivitou našich přístrojů testovaných ve Švýcarsku jsme si jisti, a proto Vám jsme schopni poskytnout garanci vrácení 100% kupní ceny v případě, že by závěrečné měření neprokázalo odstranění nadměrné vlhkosti zdiva z Vaší stavby.

Pokud Vás metoda vysoušení zdí za pomoci elektroosmózy zaujala a chtěli byste si nechat vypracovat plán vysoušení právě pro
Váš dům opravdovými odborníky, neváhejte a kontaktujte nás.

Kolik stojí elektroosmóza?


 • 0

Vlhkost zdiva po skončení topné sezóny

Tags : 

Vlhkost zdiva je častým problémem

Vlhkost zdiva se objevuje zejména u starších domů s poškozenou nebo zcela chybějící izolací proti vodě. Někdy jsou vlhké mapy na zdi velmi dobře viditelné, jindy se vlhkost nachází za obklady nebo dřevěným obložením, často za nábytkem přisunutým příliš těsně ke zdi. V každém případě je třeba problém řešit, dříve než dojde k poškození zdraví lidí, kteří v takto závadném prostředí vhodném k množení plísní a mikroorganizmů žijí.

V době topné sezóny je vzduch v místnostech sušší, povrch zdiva bývá zejména v blízkosti topných těles také sušší, venku jsou nízké teploty, voda v půdním podloží zmrzlá a problém s vlhkostí ve zdivu se zdánlivě zlepší. Rozčarování přichází s oteplením – vlhkost se do zdiva vrací, škody na omítkách jsou ještě větší než minulý rok. Je čas přijmout opatření a nemovitost zachránit.

Častým mýtem bývá informace, že lze vzlínající vlhkost odstranit pouhým větráním nebo zvýšením teploty v místnosti. Ne je potřeba hlavně předejít možnosti, aby se vzlínající vlhkost opět do domu vrátila.

Naše fyzikální metoda vysoušení vlhkého zdiva využívá elektroosmózy k bezkontaktnímu vysoušení zdiva. Přístroj na vysoušení zdiva EDS 14 se umístí do objektu, zapojí do elektrické sítě a vysoušení okamžitě začíná. Bez stavebních zásahů, okamžitě, efektivně.

Neváhejte nás kontaktovat a zjistit více informací o vysoušení zdiva metodou švýcarské společnosti Extracom. Máme za sebou více než 10 let zkušeností v tomto oboru.

Kontaktujte nás


 • 1

Vlhké zdivo tipy a triky

Tags : 

V dnešní době je vlhké zdivo strašákem již pro každou nemovitost. Chraňte proto svůj dům a věnujte pozornost včasnému vysoušení zdiva, které Vám ušetří zbytečné výdaje spojené s rekonstrukcí. Častou příčinou vzniku vlhkého zdiva je porušená nebo zcela poškozená izolace objektu. Ptáte se, jak odhalit vlhké zdivo ve Vašem domě zavčas? Poradíme Vám pár tipů a triků, jak vlhké zdivo objevit a zastavit tak nebezpečné vzlínání vody v samých počátcích vzniku. Článek vlhké zdivo tipy a triky začíná.

Vlhké zdivo tipy a triky, aneb jak poznat vlhké zdivo?

Vlhké zdivo poznáte většinou velmi jednoduše. Vlhké zdivo je totiž tvořeno převážně plísní, houbami a solemi narušujícími jeho přirozenou strukturu. Nejdříve se vlhké zdivo začne projevovat v podobě malé vlhké skvrny, která se postupem času začne dále šířit, měnit barvu a také zapáchat. Vlhké zdivo totiž velmi silně zapáchá ztuchlinou a navíc má i velmi neblahé účinky na lidské zdraví. Nenechte proto vlhké zdivo pohltit Váš dům a vyražte do boje proti nepříjemné vlhkosti. Naše tipy a triky pro vysoušení vlhkého zdiva Vám zaručeně pomohou tento boj vyhrát.

Vlhké zdivo tipy a triky od společnosti Acona s.r.o., které fungují

 

Společnost Acona s.r.o. Vám přináší jedinečné tipy a triky, které Vám pomohou účinně odstranit vlhké zdivo. Naše špičková a moderní bezkontaktní metoda vysoušení přístrojem EDS 14 šetrně vysuší vlhké zdivo za pomoci přesně modulovaných radiových impulzů za vzniku slabého magnetického pole působícího na molekuly vody. Vytvoří se tak stálá vodní izolace, díky níž začne vlhké zdivo rychle vysychat.

Před samotným vysoušením je ale potřeba provést prohlídku budovy a předběžný návrh řešení, které bude vlhké zdivo vyžadovat. Po určení vhodného typu přístroje pro vysoušení je nutné vstupní měření vlhkosti určující místo pro umístění našich přístrojů, které efektivně vysuší vlhké zdivo. Jak vysušit vlhké zdivo? Naše další tipy a triky doporučují i následnou péči po vysoušení.

Za šest měsíců od vysoušení proto provedeme závěrečná měření, která zjistí, zda-li už je vlhké zdivo nenávratně pryč.

 

Chci změřit vlhkost zdiva ZDARMA

 

Nejlepší tipy a triky na vlhké zdivo

 

Přemýšlíte, jak kromě vysoušení dále zamezit nebezpečnému vzlínání vody?

Máme pro Vás další užitečné tipy a triky, jež navždy vymažou vlhké zdivo z Vašeho života. Existují různé tipy a triky, jak vyzrát na vlhké zdivo. My však přinášíme jednouché řešení bez jakýchkoliv mechanických zásahů.

 

Kontrolujte vlhkost vzduchu ve Vašem domě

Jestliže nemá vzduch možnost  uniknout z uzavřeného prostoru, začne se hromadit v chladnějších místech, například u oken, v nevytápěných pokojích a v blízkosti nedostatečně izolovaných stěn. V obyvaných místnostech, by se měla vlhkost pohybovat mezi 40% až 60%. Stoupne-li nad tuto hladinu, začíná se tvořit plíseň. Vlhko je také živná půda pro nepříjemné roztoče. Nejlepší je pořídit si domácí přístroj na měření vlhkosti. Mezi náš speciální tip patří vlhkoměry, které Vám pomohou dobře sledovat míru vlhkosti, a vždy Vás při jejím zvýšením zavčas upozorní.

 

Větrání

V prvé řadě dostatečně větrejte. V zimních měsících postačí krátké, avšak intenzivní větrání zajišťující rychlou obměnu vzduchu v místnosti. V pokojích bez oken doporučujeme instalaci větráků zajišťujících pravidelnou cirkulaci vzduchu, které dokonale převezmou funkci oken. V kuchyni pak při vaření nezapomínejte také na digestoř.

 

Zateplení domu

Věnujte svou pozornost dostatečnému zateplení domu poskytující potřebnou izolaci.

Pokud nevíte jak správně zateplit Váš dům prohlédněte si on-line kurz Jak zateplit dům

Nebo se obraťte přímo na odbornou firmu na zateplení domu.

 

Shrnutí:

 

 • najděte příčinu vlhnutí zdí
 • odstraňte vlhkost
 • kontrolujte vlhkost vzduchu v domě vlhkoměrem
 • větrejte
 • zateplete svůj dům

 

Chci se zbavit vlhkosti!


 • 1

Trápí Vás vzlínající vlhkost zdiva?

Tags : 

Proč vlhne zdivo

Vlhnutí zdiva – problém, který trápí 90% majitelů domů. Setkáváme se s ním prakticky všude, nezáleží na místě, kde se stavba nachází. Voda si najde cestu a nedokonalou izolaci zdiva „využije“ k cestě vzhůru i dovnitř stavby. Není divu, že nám působí tím starosti, s vlhkým zdivem přicházejí nepříjemné vedlejší účinky jako je opadávání omítky, solné mapy na zdi, plíseň. Postupně může dojít až k rozpadu cihel a stavebního materiálu a my se musíme právem obávat o osud našeho domu.

 

Jak vzlínání vody zabránit

Rozumný majitel domu neodkládá řešení nepříjemného problému se vzlínáním vody a začne situaci řešit. Na trhu najdeme obrovské množství zaručených metod na odstranění vzlínání vody ve zdivu. Nabízí se nejrůznější způsoby izolací, podřezání, chemických injektáží, prostě metod, při kterých se do zdiva přímo zasáhne a určitým způsobem se naruší. Celý proces obvykle znamená velký zásah do našeho soukromí, prach, hluk a v neposlední řadě značné finanční náklady.

 

 

Jednoduchá efektivní metoda odstranění vlhkosti ve zdivu

 

Existuje však způsob, jak se zbavit vlhkosti velmi snadno, bez zásahů do konstrukce domu. Je to elektroosmóza – odstranění vlhkosti zdiva na základě přírodních dějů, využitím jednoduchého principu, že částice nabité kladně se pohybují k zápornému pólu. Kladně nabité molekuly vody jsou tak přitahovány zpět do půdního podloží, které je vždy nabito záporně.

Systém vysoušení vlhkého zdiva pomocí přístroje EDS 14 švýcarského dodavatele Extracom zajistí vysušení bez stavebních zásahů, rychle a efektivně. Přístroj se pouze instaluje v objektu, zapojí do elektrické sítě. Slabé elektromagnetické vlnění, které vysílá, změní náboj molekul vody na kladný a voda začíná ze zdiva mizet zpět do půdy.

Přístroje společnosti ACONA představují ideální řešení pro vlhké zdivo.

Chci vyzkoušet metodu bezkontaktního vysoušení zdiva


 • 0

Sanace vlhkého zdiva

Tags : 

S problémem vlhkého domu nebo bytu se setkává obrovské množství lidí. Příčiny pronikání vody do zdiva mohou být různé, od havárií vody nebo topení, přes záplavy, až po trvalé zavlhání zdiva z důvodu špatné izolace proti vodě. Není dobré odkládat řešení ani jednoho z těchto problémů. Voda ve stavebním materiálu působí veliké škody, časem může být pobyt v takovém objektu zdraví vysoce škodlivý. Začnou se objevovat plísně na zdi. V neposlední řadě stoupají i náklady na bydlení, neboť takový objekt je třeba více vytápět.

 

Jak zvolit správnou sanaci vlhkého zdiva

Existuje mnoho technologií sanace vlhkého zdiva s různými nároky na majitele nemovitosti a s různou úspěšností. Nejprve je nutné najít příčinu vlhkosti. Tento moment je klíčový. Jestliže přehlédneme pravý důvod vnikání vody do zdiva, nedočkáme se žádoucích výsledků navrženého řešení.

Před sanací zdiva je nejprve dobré si uvědomit, jak dlouho problém s nadměrnou vlhkostí zdiva pozorujeme. Pokud se objeví vnitřní vlhkost náhle, může se jednat o havárii. Je třeba vyloučit možnost poškození vodoinstalace nebo topení ve stěnách i podlahách.

Při vlhnutí vnějšího zdiva musíme prověřit možnost zatékání a odstřikování dešťové vody. Ale největším škůdcem staveb je dlouhodobá kapilární zemní vzlínající vlhkost.

 

Vzlínající vlhkost zdiva

Sanace zdiva postiženého vzlínající vlhkostí je zásadní rozhodnutí, které ale není dobré oddalovat. Destrukční procesy, které voda ve stavebních materiálech způsobuje, postupují velmi rychle a často jsou nevratné. Vnější řešení jako je nanesení sanačních omítek nebo protiplísňových nátěrů problém pouze zakryje. Na majiteli budovy časem stejně zůstane rozhodnutí, jak zdivo zachránit a jakou sanační metodu zvolit.

 

Postatou sanace vlhkého zdiva je vytvoření ve zdivu dodatečné izolace proti vodě. V dnešní době existuje pestrá škála stavebních řešení, kdy se do zdiva vkládá izolační materiál. Bohužel se jedná o velký zásah do stavby samotné, budova a její okolí se promění ve staveniště. Úspěšnost těchto metod je při kvalitním provedení vysoká, ale nároky na finance a náročnost zásahu jsou velké.

 

Sanace zdiva bez stavebních zásahů

Existuje řešení, které je velmi rychlé, účinné a nenáročné na provedení: elektrofyzikální bezkontaktní sanační technologie s přístrojem EDS 14 odstraní vlhkost ze zdi bez stavebních zásahů.

Přístroje EDS využívají princip elektroosmózy, molekuly vody jsou díky slabému elektromagnetickému vlnění přitahovány zpět do půdního podloží. Zbavte se nepříjemné vlhkosti ve zdivu rychle a ekologicky. Garantujeme výrazný pokles vlhkosti do 6 měsíců od instalace. Poskytujeme záruku vrácení 100% ceny, pokud nedojde k poklesu vlhkosti zdiva na požadované hodnoty. Životnost přístroje je minimálně 30 let. Vyřešte svůj problém s nezdravým bydlením rychle a efektivně. Přístroje EDS vám vrátí komfortní bydlení.

 

 

Chci cenovou nabídku ZDARMA


 • 5
elektroosmóza vysoušení

Přístroj na odstranění vlhkosti EDS 14 a jeho výhody

Tags : 

Přístroj na odstranění vlhkosti se může stát součástí Vašeho suchého a teplého domova.

Díky přesně modulovaných radiových impulsů vznikne ve zdivu působením našeho přístroje EDS 14 slabé magnetické pole, které působí na molekuly vody a mění jejich polaritu. Tak vznikne spolehlivá izolace proti vodě a dojde k trvalému vysýchání zdí ve Vašem domě.

Nyní Vám představíme jeho hlavní výhody a přednosti.

 Výhody systému EDS 14

 • EDS přístroj na odstranění vlhkosti udržuje hodnotu vašeho majetku. Vlhké zdi hodnotu domu snižují a představují opakované náklady na opravy.
 • EDS bojuje proti plísním a houbám. Vlhkost umožňuje rozvoj plísní a hub, které mohou vážně ovlivnit zdraví lidí i zvířat.
 • EDS odstraňuje pachy způsobené vlhkostí a plísněmi a zlepšuje životní prostředí. Během krátké doby zápach zmizí, úroveň vlhkosti se snižuje a váš domov bude mnohem příjemnější. Ekologická rovnováha uvnitř objektu bude obnovena.
 • EDS omezuje škody způsobené tlakem solných usazenin uvnitř vlhkého zdiva. WDS zastavuje pohyb těchto solí a tím prodlužuje životnost omítky a malby.
 • EDS je jednoduché instalovat; nejsou nutné žádné stavební úpravy v domě. EDS 14 vám ušetří nákladné a složité opravy. Systém EDS je čistý, odolný, nepoužívá žádné chemikálie a je zcela tichý.
 • EDS 14 má vestavěné čidlo na měření vlhkosti a teploty vzduchu
 • EDS umožňuje úplné využití všech místností a sklepů
 • EDS může pomoci i po záplavách a haváriích

Prohlédněte si přístroj na odstranění vlhkosti

Trvalá ochrana proti vlhkosti s přístrojem EDS 14 je dostupnější než jste si mysleli. Díky jeho velikosti nebudete ani vědět, že je nějaký přístroj v domě a přitom budete v suchu Vy i stěny Vašeho domu. Podívejte se jak přístroj vypadá a udělejte si představu kolik místa zabere.

Technické údaje EDS 14:

 

Dosah působení: poloměr 10 – 12 m

podle použitého stavebního materiálu

Spotřeba: asi 6,5 W

Vnější rozměry v mm: 260x230x150

Délka přívodní šňůry: asi 1,5 m

Chcete se na něco zeptat? Pište do komentářů níže.

První měření vlhkosti je ZDARMA napište si o něj


 • 0

Elektroosmóza a její účinky

Tags : 

Elektroosmóza na vysoušení zdiva je revolučním systémem bezkontaktního vysoušení zdiva. Vysoušení zdiva pomocí elektroosmózy Vám ušetří peníze za drahé stavební práce. Pojďme si tedy představit elektroosmózu a její vliv na vysoušení zdiva.

Jeden ze závažných problémů, který je potřeba při rekonstrukcích hlavně tedy historických objektů řešit, je otázka dodatečného odvlhčení a odsolení zdiva. Před započetím technického řešení odvlhčení, je potřeba zvážit faktory, které specifikují přístup k sanaci.

Přesněji:

1) současný technický a funkční stav objektu;
2) požadavky budoucího využití;
3) požadavky udržení historických aspektů;
4) finanční možnosti.

Dále je také zapotřebí zjistit příčinu vlhnutí zdiva. Zdivo může být vlhké hned z několika zdrojů. Voda se do zdí dostává různými cestami.  Je tedy zapotřebí si popsat, z jakých zdrojů se do stěny voda dostává. Jedním z možných přístupů, je rozdělení vody na srážkovou, podzemní a obsaženou ve vzduchu (relativní vlhkost). Tyto zdroje se navzájem ovlivňují a jsou na
sobě závislé.

SRÁŽKOVÁ VODA

Tato voda působí na objekt přímo a nepřímo. Přímé působení se projevuje jako kapky, které využívají trhlinek ve zdivu či v omítce a pronikají dovnitř nebo stékají volně po konstrukcích (komín, větrací průduch).

Pokud jsou kapky hnané větrem, dochází k tlakovému působení na povrchy konstrukcí či k zavádění vody do míst, kam by se jiným působením nedostaly. Množství vody, které konstrukce pojme, závisí na nasákavosti stavebního materiálu.
Nepřímé působení se projevuje jako voda odstřikující od ostatních stavebních konstrukcí a od terénu. Působení takové vody je obdobné jako v předchozím případě.
Do této skupiny patří také voda, která uniká z vadných nebo nesprávně provedených instalací (okapový systém, parapety a další).

PODZEMNÍ VODA

Konstrukce je vystavena tlakové vodě v případě, kdy je hladina podzemní vody nad úrovní základové spáry domu nebo je-li v podzemí tzv. otevřená voda v důsledku špatně provedených instalací popřípadě nedořešeného odvodu dešťové vody pronikající do půdy.

Pokud je hladina pozemní vody na nižší úrovni než je základová spára, dostává se voda k podzemní části konstrukce formou kapilárního kapilára vzlínání či formou difúze (záleží na druhu zeminy, tedy na velikosti pórů). Při difúzi se uplatňuje plynné skupenství vody, při transportu většími póry.
Vodní pára pak na základovém zdivu kondenzuje a dostane se opět do skupenství kapalného.

VODA OBSAŽENÁ VE VZDUCHU

Množství vodní páry obsažené ve venkovním vzduchu je závislé především na počasí. Maximální množství vodní páry, které může být ve vzduchu obsažené je významně ovlivněno teplotou vzduchu. Jestliže v důsledku poklesu teploty dojede k překročení určité hodnoty (tzv. rosného bodu), vodní pára začne kondenzovat.

Takto můžeme pokračovat dále, pokud ale bojujete se vzlínající vlhkostí je zbytek článku právě pro Vás.

Hlavní výhody elektroosmózy na vysoušení zdiva

– žádné stavební zásahy do Vašeho domu

– nízké náklady na pořízení přístroje

– rychlá a čistá instalace (včetně měření trvá cca jedno dopoledne)

Elektroosmózu můžete použít na vysoušení všech typů zdiva které jsou zasaženy vzlínající vlhkostí.

Elektroosmóza může být využita zejména:

– ve starších budovách jak podsklepených tak i nepodsklepených

– v rodinných domech

– nájemních domech

– chalupách

– nemocnicích

– kancelářských budovách

– hospodářských budovách

– garážích

– výrobních halách

– historických budovách

– kostelech

– hradech

– zámcích

– muzeích

Jak elektroosmóza účinkuje?

Při využití elektroosmózy pro vysoušení zdiva se první výsledky dostavují po 8 týdnech. Po 6 měsících je vlhkost zdiva pod úrovní 8%. Úplné vysušení a stabilizace stavu vlhkosti nastává asi po roce od instalace přístroje EDS. Samozřejmě  záleží na konkrétním stavu budovy a rozsahu vlhkosti zdiva.

Co získáte pokud využijete náš přístroj

 • Trvale suchý dům včetně podlah a sklepů s písemnou zárukou
 • Zbavíte se plísní a zápachu v domě
 • Rapidní zlepšení užitných hodnot domu
 • Ušetříte za vytápění RD
 • Sníží se radonová zátěž

Přečtěte si o elektroosmóze v tomto článku a dozvíte se:

– jak elektroosmóza funguje

– princip fungování

– kolik přístroj spotřebuje energie

Čtěte co je to ta elektroosóza?


 • 1
vysoušení vlhkého zdiva

Elektrofyzikální vysoušení vlhkého zdiva přístrojem EDS 14

Tags : 

Problém vlhkého zdiva představuje závažnou stavební komplikaci především pro majitele starších domů, historických objektů a někdy i novostaveb. Vlhkého a zasoleného zdiva plného plísní, které mají neblahý vliv na naše zdraví, si často všimnete již na první pohled. Moderní metody vysoušení vlhkého zdiva však nabízí efektivní řešení, jak se zbavit vlhkého zdiva rychle a jednoduše. Elegantní způsob nabízí metoda tzv. nepřímého vysoušení zdiva, kam patří i náš bezkontaktní systém pro vysoušení vlhkého zdiva Acona. Tato elektrofyzikální metoda vysoušení zdiva nejenže je šetrná k životnímu prostředí, ale navíc se její výhody příznivě projeví i na Vašich financích.

Vysoušení zdiva

S obtížemi provázejícími přítomnost vlhkého zdiva se setkáte nejčastěji po špatně provedených rekonstrukcích, kdy je vysoušení zdiva jediným možným řešením. Vlhkost se často objevuje při nedostatečné nebo dokonce zcela chybějící horizontální a vertikální izolaci, kterou lze plně vymýtit jen pomocí profesionálního systému vysoušení vlhkého zdiva.

Ptáte se i nadále, z jakého důvodu dochází ke stále většímu rozšiřování plochy vlhkého zdiva právě ve Vašem domě? Odpověď je jednoduchá. Hlavním viníkem je vzlínání vody v porézním materiálu, kdy dochází k chemickým reakcím uvnitř i na povrchu zdiva, které mají za následek vyšší vsakování vody. Škodlivý proces zastaví pouze vysušené vlhké zdivo pomocí speciálních vysoušecích metod, jako je náš systém pracující na principu elektroosmózy.

Produkty pro vysoušení vlhkého zdiva patří k moderním systémům využívajícím špičkové technologie odstraňující vlhkost. Zajišťuje perfektní a dlouhodobé vysoušení zdiva u obytných domů i větších objektů za užití buďto jednoho nebo i více přístrojů s různým dosahem dle potřebné vzdálenosti. Docílíte nejen trvalého vysušení zdiva stavby bez jakéhokoliv stavebního zásahu, ale vyvarujete se navíc i škodlivého účinku vlhkého zdiva na Vaše zdraví.

Vaše bydlení bude opět splňovat všechny důležité standardy pro kvalitní a pohodlný život bez přítomnosti vlhkého zdiva. Garantuje pětiletou záruku včetně pozáručního servisu.


Chci vyzkoušet  vysoušení zdiva bezkontaktní metodou


Vlhké zdivo a jeho důsledky

Díky včasnému vysoušení vlhkého zdiva snáze předejdete závažnějším problémům plynoucích z dlouhodobého vzlínaní vody. Vysoušení zdiva musíte provést zavčas, protože stoupající vlhkost s sebou nese řadu nepříjemných faktorů, které se mohou negativně projevit nejen na konstrukčních vlastnostech objektu, ale také na Vašem zdraví.

Vlivem šířícího se vlhkého zdiva dochází k jeho rozpadu a odlupování omítky, tapet a výmalby nutně potřebujících kvalitní vysoušení. Velké množství vlhkého vzduchu přispívá k množení plísní a bakterií, které představují vysoké riziko pro náš dýchací systém a které jsou příčinou nepříjemného zápachu zatuchliny.

Zároveň náklady na vytápění vlhkých místností se neustále zvyšují, a proto našim klientů doporučujeme efektivní vysoušení zdiva za pomoci našeho produktů. Chraňte Vaši nemovitost před vlhkostí, chladem a vznikem plísní. Odstranění vlhkosti zdiva nechejte na nás. Přestaňte vyhazovat peníze za přípravky proti plísním na zdi a nechejte nás odstranit příčinu. Za využití jedinečného, jednoduchého a nepřekonaného způsobu odstranění kapilárně vzlínající vlhkosti ze zdiva a to bez stavebního zásahu

Vysoušení vlhkého zdiva od společnosti ACONA.CZ

Revoluční systém bezkontaktního vysoušení zdiva EDS 14 díky moderním technologiím povznáší ideu moderního a kvalitního bydlení opět o stupeň výše. Již se proto nemusíte obávat vlhkého zdiva postupně devastujícího Váš dům. Bez stavebních zásahů a chemie Vám naši pracovníci vyzbrojení profesionální technikou provedou odborné vysoušení zdiva a zaručí tak opětovně suché zdi bez plísní a zatuchlého zápachu. Váš domov se tak opět stane dokonale komfortním místem pro bydlení. Proto neváhejte a kontaktujte nás tak jako již mnoho spojených zákazníků před Vámi. Rádi Vám poradíme, jak docílit efektivního vysoušení vlhkého zdiva.


Chci změřit vlhkost zdí ZDARMAMáte zájem o měření vlhkosti zdí zcela ZDARMA?