Nejpoužívanější metody izolace vlhkého zdiva

 • 0

Nejpoužívanější metody izolace vlhkého zdiva

Vybrat dnes nejvhodnější metodu vysoušení vlhkého zdiva je celkem komplikovaný proces.

My se budeme snažit Vám jej co nejvíce ulehčit v tomto článku s názvem Nejpoužívanější metody izolace vlhkého zdiva

 

1.Podřezání řetězovou pilou

 

Technologie vhodná pouze pro  cihelné zdivo. Speciální řetězovou pilou se prořízne spára mezi cihlami a do drážky se vloží izolace na bázi PE, PVC nebo sklolaminátu.

 • řezat lze pouze cihelné zdivo s vodorovnou průběžnou ložnou spárou
 • nelze řezat zdivo kamenné, není vhodné pro zdivo kotovicové
 • kolem zdí musí být prostor o šířce nejméně 1,5 m

Náklady pouze na proříznutí stěn a vložení izolace: 500 – 1000 Kč/ m podle tloušťky zdi (nezahrnuje náklady na izolaci dalších stavebních konstrukcí, podlah atd.).

 

2.Podřezání zdiva diamantovým lanem

 

Tuto technologii je možné použít u všech typů vlhkého zdiva. Do předem provrtaných otvorů se vloží řezné lano a pomocí kladek se provede řez. Do drážky se vkládá izolace stejná jako u podřezání řetězovou pilou.

 • nevyžaduje průběžnou ložnou spáru
 • použití na všechny druhy zdiva, betonu nebo tvrdé cementové malty

Náklady pouze na proříznutí stěn a vložení izolace: 3000 – 4000 Kč/ m podle tloušťky zdi (nezahrnuje náklady na izolaci dalších stavebních konstrukcí, podlah atd.).

 

3.Izolace chemickou injektáží

 

Tuto technologii je možné použít u ve všech typů vlhkého zdiva. Předvrtáním a následným napuštěním zdiva injektážní látkou se vytvoří ve zdivu izolační vrstva.

 • účinnost dosahuje maximálně 70%

Náklady pouze na provedení injektáže: 900 – 2000 Kč/ m.

 

4.Technologie narážení nerezových plechů spojených zámky

 

Tuto technologii lze aplikovat u všech budov s průběžnou spárou ve zdivu (v cihelném, smíšeném a kamenném zdivu). Plechové desky jsou pneumatickým příklepem zaráženy do zdiva bez předchozího prořezávání spáry.

 • pro narážení plechů je potřebná průběžná spára mezi izolovaným zdivem

Náklady pouze na vložení plechů: 800 – 2000 Kč/ m podle tloušťky zdi (nezahrnuje náklady na izolaci dalších stavebních konstrukcí, podlah atd.).

 

5.Technologie vysoušení zdiva na elektrofyzikálním principu – elektroosmóza

 

Metoda vychází z fyzikálního jevu, podle kterého elektromagnetické pole ovlivňuje chování vodních roztoků tak, že kladně nabité ionty putují k zápornému pólu, v tomto případě k půdnímu podloží.

Působením námi nabízeného přístroje EDS 14 se mění polarita iontů ve vzlínajících molekulách vody na kladný. Postupně dochází k vysoušení zdiva, neboť vlhkost mizí zpět do podloží. Úprava vlhkostních poměrů je zpočátku rychlejší, do dvou let dosáhne vlhkost konstantní hodnoty odpovídajícím přirozené vlhkosti stavebních materiálů. Přístroj EDS 14 se umístí ideálně do středu vysoušeného objektu, jeho působení je sferické. Žádné další zásahy nejsou potřeba, pouze zavrtání kontrolních sond ve formě nerezových trubiček délky 6 cm, tloušťky 0,5 cm.

 • použití na všechny druhy zdiva kromě kotovicového
 • bez zásahů do konstrukce, bez stavebních úprav
 • rychlá instalace

Celkové náklady na vysušení celého objektu včetně podlah a sklepů bez nutnosti následných stavebních úprav 500 Kč/ m.

 

Výše uvedených nákladů je pouze orientační a závisí na konkrétní situaci.

 

Chci bezkontaktní metodu vysoušení zdiva


Leave a Reply

Máte zájem o měření vlhkosti zdí zcela ZDARMA?