Problém – vlhké zdivo

Problem vlhkého zdiva

Jedním z největších problémů při renovaci starších staveb je stoupající vlhkost zdiva, která dovnitř proniká kvůli nedostatečné (nebo chybějící) horizontální a vertikální izolaci. Pokud tento problém nezačnete včas řešit dojde k porušení stavebního materiálu který postupně strácí své vlastnosti a pevnost. Na povrchu zdiva může dojít k výskytu plísní.

Chci problém vlhkého zdiva začít řešit ihned

 

1. Co je příčinou vlhkého zdiva ve Vašem domě?

a) Porušená nebo chybějící izolace zdiva proti vlhkosti

Ve starších domech izolace chybí nebo je narušená, v nových domech se vyskytují závady v provedení hydroizolací. Voda se dostává do zdiva z okolního prostředí, postupně vzlíná ve zdivu, narušuje stavební materiál, odpařuje se do vzduchu. Hlavní příčinou je vzlínání vody v porézním materiálu.  Molekuly vody, které se nacházejí ve zdivu, mají pozitivní náboj, zatímco pevné materiály jsou nabity negativně.  Rozdíl v nábojích, stejně jako nasákavost materiálu a chemické procesy způsobí, že zdivo molekuly vody nasává.

 b) Nesprávné odvádění dešťové vody, závady na okapech a svodech

Nevhodně umístěný odvod vody z okapové roury nebo odstřikující dešťová voda mohou časem způsobit škody na omítce i zdivu.

 c) Závady a netěsnosti na rozvodech vody a topení

I drobné netěsnosti potrubí časem způsobí nepříjemné zavlhnutí zdiva a vznik plísní.

Stoupající vlhkost

Elektroosmóza je řešením

 

2. Jak ovlivňuje vlhké zdivo komfort žití ve Vašem domě?

Vlhké zdi zvyšují vlhkost vzduchu v místnosti, poskytují vhodné podmínky pro rozvoj plísní a hub, můžete také cítit nepříjemný zápach zatuchliny. Opadává omítka, která znečišťuje podlahu. V neposlední řadě pohled na vlhké zdivo a opadávající omítku působí velmi nepříjemně a zvyšuje pocit nepohodlí a špíny.

 

3. Co se stane, pokud  vlhké zdivo nebudete řešit?

Voda ve zdivu neustále postupuje. Porézní materiál natahuje vlhkost víc a víc, dochází k rozpadu stavebních materiálů, které ztrácejí své původní vlastnosti a pevnost. Časem jsou poškozeny i dřevěné a kovové části stavby. Na povrchu vlhké zdi může dojít k výskytu plísní. Zvyšuje se vlhkost vzduchu v místnostech.

 

4. Kdy je vhodné problém vlhkého zdiva řešit?

Problém je třeba začít řešit okamžitě. Čím méně je zdivo vlhké, tím lépe a rychleji se vysuší. Ať už je příčina pronikání vody do zdi jakákoli, vyžaduje bezodkladnou konzultaci s odborníkem a určení zdroje vlhkosti.

 

5. Kde použít metodu vysoušení zdiva pomoci elektroosmózy?

Elektroosmóza odstraní vzlínající vlhkost zdiva. Pokud je příčinou vlhnutí špatná nebo chybějící izolace zdiva, elektroosmóza tento problém vyřeší.

 

6. Jak vysušit vlhké zdivo pomocí elektroosmózy?

Přístroj EDS 14 na vysoušení zdiva je možné snadno kdekoli instalovat. Je potřeba pouze přívod elektrické energie. Bez stavebních zásahů, okamžitě. Působení přístroje zpravidla pokryje plochu běžného rodinného domu. Dokonce je možné vysušit sklepní prostory, kde je stavební zásah nesmírně náročný nebo nemožný.

 

Vyřešíme Váš problém – úvodní schůzka a měření je ZDARMA, napište nám

 

Než začnete se sanačními pracemi a stavebními zásahy, ujistěte se,  jestli nelze zdivo vašeho domu trvale vysušit jednodušším a levnějším způsobem – elektroosmózou.


Máte zájem o měření vlhkosti zdí zcela ZDARMA?