Tag Archives: odstranění vlhkosti ze zdiva

  • 0
Jak odstranit vlhkost ze zdiva

Jak odstranit vlhkost ze zdiva

Tags : 

Beton a malta jsou geniální vynálezy starověku, na kterých lidstvo postavilo civilizaci. Stačilo trochu kamene „v prášku“, který reaguje na vodu a spolu vytvořily téměř nezničitelné a vodovzdorné vazby.  My se v tomto článku budeme tedy zabývat otázkou jak odstranit vlhkost ze zdiva, pokud nenajdete odpověď na Vaši aktuální situaci, stačí když nám napíšete do komentářů, nebo můžete vyplnit kontaktní formulář a my se Vám ozveme. Ale nyní už zase zpět k tématu …

No, možná je to přece jen trochu komplikovanější, ale důležité je vědět, že voda je hlavní složkou betonu, která se nikam nevypaří – zůstane natrvalo ve směsi. Avšak vody se používá při každé stavbě více než třeba. A to už problém je.

I po vysušení pracovní vlhkosti z novostavby existují desítky způsobů vlhnutí zdiva a na každé platí trochu jiná metoda (nebo směs metod) jak tento neduh odstranit. 

Pozor málo vlhkosti není správně

Jistá míra vlhkosti je samozřejmě normální. Dokonce je pro zdraví člověka i vysloveně prospěšná. No, když hodnota na humidmetrech přesáhne padesát procent, je čas se rozhýbat. Běžnou domácí vlhkost řešíme základními návyky – správně a často větráme, udržujeme ve stavbě přiměřenou teplotu a nepouštíme dovnitř zbytečnou vodu, při vaření pouštíme digestoře. Pokročilejší domácí metodou jsou odvlhčovače a vysoušeče, přístroje pracující na podobném fyzikálním principu jako klimatizace. Existují i silnější varianty použitelné v průmyslu.

Jak tedy odstranit vlhkost ze zdiva

Základem boje za suchý dům by mělo být odstranění příčiny vlhkosti. Těsnění, nefunkční hydroizolace, okapy, vodní svody či trativody skrývající se pod skalkou a podobně. Metod je mnoho a platí – když není příčina, není ani následek. Vodní pára ze zdiva dokáže unikat, tedy není správné izolovat například stěnu z obou stran a zabránit tak přirozenému úniku. Trik je v tom, že pára nejlépe uniká v suchém a chladném prostředí (lidé jsou náchylní myslet si, že něco uschne dříve při horké teplotě, není to tak, zkuste se například zbavit zkondenzované vody v autě v létě a v zimě a uvidíte výsledek).

Udržovat zdivo v suchu se dá i pokročilejšími metodami, například termoizolačními nátěry, které mimo jiné zabraňují i praskání povrchu. Seriózní projekt může představovat drenáž – obklopuje dům ze všech stran do úrovně základů a obložit tyto základy speciální fólií a zasypat kamením tak, aby vznikl systém s velkým množstvím mezírek, přes které se voda klidně vypaří do ovzduší. Vysoušení vlhkého zdiva je možné i mikrovlnou metodou, velmi moderním a rychlým způsobem. Tento fyzikální model pracuje stejně jako při ohřívání vody – rozkmitají se molekuly vody, začne velký přesun elektronů a rychlá změna vody na páru.

Je možné, že vám na sanaci odborníci nabídnou i chemickou injektáž, velmi účinný způsob, kde je ovšem potřeba do zdi fyzicky vrtat. 

Slyšeli jste o elektroosmóze?

Další téměř až vědeckou metodou je elektroosmóza. Již v 19. století bylo zjištěno, že voda v materiálech se pohybuje pod vlivem elektrického stejnosměrného proudu. Tento jev se vysvětlil tak, že při proudění vody kapilárou vzniká na místě jejich kontaktu elektrická soustava, při které je důležitý kladný potenciál u zdi kapiláry. Dodatečné vysoušení zdiva pomocí elektroosmózy je založeno na poznání, že mezi horní částí vlhkého zdiva a základovou půdou vzniká napětí vyvolané prouděním vody v kapilárách. Uzemněním zdiva vzniká uzavřeným proudovým obvodem, v němž má elektroosmotické proudění opačný směr než proudění kapilární. Proto téměř ustává proudění vlhkosti zdivem; nad rovinou uzemnění nabude odpařování převahu nad vzlínáním, zdivo vysychat.

V teoretické rovině se obvykle předpokládá, že elektrické pole vyvolané vzlínáním bude mít kladný pól ve směru proudění kapaliny, tedy ve zdivu, a záporný pól v zemině. Při aplikacích lze uvažovat o pasivní elektroosmóze, galvanoosmóze nebo aktivní elektroosmóze. Tyto metody se liší použitím různých materiálů při elektrodách a využitím či nevyužitím přídavného zdroje elektrického napětí. Při aplikaci elektroosmózy musíme brát v úvahu faktory, které mohou negativně ovlivnit její použití. Například přítomnost bludných proudů v zeminách, anorganických solí ve zdivu nebo výskyt neizolovaných kovových potrubí a instalace ve zdivu, zohlednit musíme i vodivost a kyselost zdiva. Použití těchto instalací je nutné průběžně sledovat a regulovat. Elektroosmóza je také méně vhodná tam, kde se vyskytuje kondenzační vlhkost od základové spáry nebo okolní zeminy, případně kde migruje vodní pára. Aktivní elektroosmóza nelze provádět ani při cihelných a betonových konstrukcích s prostředím s hodnotou pH <6.

Proto doporučujeme se s námi spojit a probrat osobně zda je pro Vás metoda vysoušení zdiva elektroosmózou vhodná. Kontaktujte nás a my za Vámi přijedeme.


  • 0
Jak chránit dům proti vodě

Jak izolovat dům proti vodě

Tags : 

Problém s vlhkostí zdí bývá velmi častý při rekonstrukci hlavně starších domů. Příčin vlhnutí zdiva je mnoho, může chybět izolace, nebo je porušená, dochází k zatékání dešťové vody apod. V tomto článku si ukážeme jak izolovat dům proti vodě

Jaké mohou být následky vlhkého zdiva

Jak izolovat dům proti vodě? Základem suché stavby je kvalitní izolace. Kde chybí, může se voda ze země snadno dostat až do obytných místností. Vlhkost nepříznivě působí na stavební konstrukce, může poškodit stabilitu domu a také značně zhoršuje mikroklima v interiéru.

Voda často vzlíná přímo od základů nebo z bočních stěn, pokud je dům zapuštěný do země. Mezi další příčiny patří kondenzace páry vznikající při nevhodném používáním domu, zejména při nedostatečném větrání.

Jaká jsou řešení a jak tedy izolovat dům proti vodě

Při vzlínající vlhkosti se jako nejjednodušší zdá odstranění zničené omítky a aplikace sanační omítky. Ta ale nevyřeší podstatu problému, pouze jej na nějakou dobu maskuje. Sanační omítka vydrží na vlhkém zdivu déle, má schopnost propouštět vodní páru ze zdiva, ale původní závadu nevyřeší!

Jediné definitivní řešení je nalezení pravé příčiny vlhnutí zdiva a vytvoření účinné izolace proti vlhkosti. Hydroizolace zdiva je obvykle spojena také s izolací podlah. Většinou se jedná o velmi výrazný stavební zásah, kterému bychom se rádi vyhnuli. Existuje mnoho metod řešení, mechanických, chemických nebo použití elektroosmózy.

Elektroosmóza jako jediná metoda izolace již stojící stavby nezasahuje do konstrukce budovy a nepřináší s sebou nepříjemné stavební zásahy.

Přístroj EDS stačí instalovat uprostřed objektu, zapojit do elektrické sítě a vysoušení začíná. Pomocí slabého elektromagnetického vlnění dochází k vytvoření izolace proti zemní vlhkosti bez stavebního zásahu a chemie. Je to řešení efektivní, rychlé a finančně výhodné. Životnost přístroje je odhadována na nejméně 30 let. Jeho provoz je bezpečný, tichý a ekonomický. Po několika měsících po instalaci je možné přistoupit k opravě omítek a malby. Vlhkost vzduchu v místnostech klesne na běžnou úroveň a rozvoj plísní je tak zastaven.

Chci zkusit metodu bezkontaktního vysoušení zdiva


Máte zájem o měření vlhkosti zdí zcela ZDARMA?